ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ”


ΕΝΑΡΞΗ ΑΔΔΙΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ