ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ΤΜΗΜΑ Ν-Ω)


ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ Ν-Ω 28.2.22