Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου


Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 (και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΕΛΓΙΟ ΣΥΝ.