Ανακοίνωση για δια ζώσης ορκωμοσίες του Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας

Δήλωση-για-ορκωμοσία

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία