Δδιαδικτυακή καλλιτεχνική εκδήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝωσης ΑΣτικολόγων σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος


Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση ΕΝΑΣ 9.03.2022