ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΤΟΜΙΚΟ)- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΤΟΜΙΚΟ- Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ