ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”= ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ-2