Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Νομικής, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


ΩΜΛ246ΨΖΥ1-ΥΦΛ

Η ημερομηνίες και η διαδικασία των εγγραφών θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.