ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : “Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ” 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022