Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας


Πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:
Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
Σε καλλιτέχνες.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις ιστοσελίδες: http://www.stipendia.sk, http://www.xn--schlarships-9ei.sk  μέσω των οποίων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2022.

Verbal Note Ν029605_2022_GRVV_2