Ανακοίνωση για τις ορκωμοσίες του Τμήματος Νομικής που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Μαρτίου 2022


Ανακοίνωση-για-ορκωμοσία-29-30.3.2022