ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2022-2023


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ