ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ” – 1.4.2022


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3- 1.4.2022