ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡ. 2022)


ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ