ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ”- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-EΜΠΟΡΙΚΟ-ΔΙΚΑΙΟ-ΙV-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ-3