ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) – ΓΡΑΠΤΑ