Ανακοίνωση για δια ζώσης ορκωμοσίες του Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας 25-26.5.2022

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία

Δήλωση-για-ορκωμοσία