Μεταφορά της αργίας της 1ης Μαϊου


Γίνεται γνωστό ότι η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 μεταφέρεται για τις 2 Μαΐου 2022
και ημέρα Δευτέρα. (ΦΕΚ 1758/τ. Β’/11.04.2022)