ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ), “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ” (ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ), “ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟ” (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΚΑΙ “ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ)


Προφορ.εξετάσεις αρχαίου ελληνικού δικαίου

Προφορ.εξετάσεις βυζαντινού δικαίου

Προφορ.εξετάσεις ιστορίας του δικαίου

Προφορ.εξετάσεις ρωμαϊκού δικαίου