ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ “ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΤΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022