ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΚΗΣ


Προκηρύξεις εκλογών

Διευθυντή Τομέα Διεθνών Σπουδών

Ψ6ΞΦ46ΨΖΥ1-6ΦΕ 

Διευθυντή Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

69ΟΥ46ΨΖΥ1-8ΨΖ

Διευθυντή Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

6ΜΔ146ΨΖΥ1-7ΛΘ

Διευθυντή Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

ΨΤΒΘ46ΨΖΥ1-Ψ3Υ

Διευθυντή Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου

ΨΔΖ746ΨΖΥ1-ΨΜ3