Ανακοίνωση για δια ζώσης ορκωμοσίες του Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας 5-6.7.2022

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία

Δήλωση-για-ορκωμοσία