ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι” – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΕ Ι – 14.6.2022