Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία


1.09-06-2022-Ανακοίνωση υποτροφιών Ελληνογαλλικής_DG SIGNED

1.Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων-Master2_ακαδ.έτους 2022-2023