Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2021-2022


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2021-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΠΘ

2022_06_27_Εγκύκλιος για στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2021-2022