Δημοσίευση Πρόσκλησης στο πλαίσιο του υποέργου ΚΕ 82919 “ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 – 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (MIS 5180690)”


Πρόσκληση :

ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6

Έγγραφο πρότασης υποψηφιότητας :

Πρόταση Υποψηφιότητας Πρόσκλησης για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2022-2023_ΓΜ