Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


Προκήρυξη ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Προκήρυξη ΠΜΣ Δίκαιο της Επιχείρησης

Προκήρυξη ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη ΠΜΣ Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Προκήρυξη ΠΜΣ Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών

Προκήρυξη ΠΜΣ Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Προκήρυξη ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Προκύρηξη ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική

Για περισσότερες πληροφορίες στο: https://law.duth.gr/postgraduate/προγράμματα-μεταπτυχιακών-σπουδών-α/