Ανακοίνωση για την εκτύπωση των πιστοποιητικών από τις ορκωμοσίες 5 και 6 Ιουλίου 2022


Ανακοίνωση για πιστοποιητικά ορκωμοσίας