ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανακοίνωση επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτ. ’22