ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΦΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΕΠΤ. 2022