Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.: «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική»


 Κομοτηνή 9.9.2022

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.: «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» έως την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310-39840 και στην ιστοσελίδα: www.law.duth.gr.

 

Από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική»

Καθηγητής Χρυσομάλλης Δ. Μιχαήλ