ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008)


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΩΣ 2008)