ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ