ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι”


ΕΝΑΡΞΗ Α.Δ.Δ.Ι