Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 20222023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.
Προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.

Πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20222023/

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας το αργότερο ως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).