Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής


Προκηρύξεις εκλογής εκπροσώπων μελών ΔΕΠ :

1. Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου

9ΓΛΣ46ΨΖΥ1-ΤΥ0_Ιδ.Δ

2. Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

Ψ6ΛΓ46ΨΖΥ1-Ζ4Θ_ΔΕΕΔ

3. Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

ΨΛΩ246ΨΖΥ1-ΝΥΣ_ΠΕΕ

4. Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΩΜΔ046ΨΖΥ1-6ΨΡ_ΔΔΠΕ

5. Τομέα Διεθνών Σπουδών

Ω3ΦΚ46ΨΖΥ1-Φ6Ε_ΔΣ