Διεξαγωγή εργαστηρίου με τίτλο “Διαπροσωπική Επικοινωνία” Δο.Συ.Π.


Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία – Κομοτηνή) διοργανώνει WEBINAR με θέμα: «ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/12/2022
Ώρα: 12:30 μέσω Microsoft Teams
Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: dosyp@duth.gr (να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τίτλος του webinar).