ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΕΡΓ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΥΠΟΨ.ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-2023-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΥ-ΤΩΝ-ΕΠΙΧ.ΚΑΙ-ΕΡΓ.-ΔΙΚΑΙΟΥ