Κύκλοι Μάθησης Νέων Διδασκόντων από το ΚεΔιΜα του Δ.Π.Θ.


Κύκλοι Μάθησης για τα νεοδιοριζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. και το μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ.

Κύκλος Μάθησης Νέων Διδασκόντων – Επιστολή