Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Διεκδίκηση και ο ρόλος της στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης”


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας ΔΠΘ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Διεκδίκηση και ο ρόλος της στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης”
Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 15:00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο email: dosyp@duth.gr με θέμα “Διεκδίκηση αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Webinar