ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Υποχρέωση υποβολής υπομνήματος υπ. διδακτόρων του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών