ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΗ


Ψήφισμα (22.8.23)