Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


68Φ846ΨΖΥ1-ΦΕΨ