Αναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών


Ανακοινώνεται η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 6 έως και την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και από την Παρασκευή 13 έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.