Χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


1.ΣΤΑΗ μετ

2.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

3.ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

4.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

5.ΣΤΑΗ

6.ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

7.ΤΚΡΙΕΖΗ