ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π.Μ.Σ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024


Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών Π.Μ.Σ- Δίκαιο της Επιχείρησης- 2023-2024 ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ