ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΜΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-2023-2024 Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ