ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ


Ανακοινώνεται ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, οι εξετάσεις των μαθημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά το χρονικό διάστημα 13.02.2024 – 20.02.2024.

Οι φοιτητές θα λάβουν οδηγίες μέσω επιστολής που έχει σταλεί στα ακαδημαϊκά τους e-mails σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Ειδικότερες ανακοινώσεις θα εκδίδει και θα αναρτά στο eclass ο κάθε διδάσκων σχετικά με τον τρόπο εξέτασης του μαθήματός του.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αποδοχής των όρων συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι από 09.02.2024 – 12.02.2024. Σχετικά με την εγγραφή στα υπό εξέταση μαθήματα στο eclass οι προθεσμίες θα ορισθούν από τους διδάσκοντες.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την επιστολή που σας έχει σταλεί.

Κομοτηνή 09.02.2024

Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης