ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


ΣΙΤΙΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024