Αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ότι έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 26.5.2024 η περίοδος αξιολόγησης του διδακτικού έργου για τον κάθε διδάσκοντα από τους φοιτητές.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Νομικής έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιδρυματικό τους λογαριασμό για κάθε μάθημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Στο μήνυμα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. (Η πρόσβαση στον ιδρυματικό λογαριασμό γίνεται μέσω της σελίδας : https://webmail.duth.gr )

Η διαδικασία είναι απλή, ηλεκτρονική, ανώνυμη, εμπιστευτική, απαιτεί ελάχιστο χρόνο και γίνεται από όπου κι αν βρίσκεται ο κάθε φοιτητής.

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης